Logobild + Slogan_10 x 7,85_144 dpi
Logo OHNE TEL_9 X 8,26 cm_144 dpi